Ustalenie majątkowe

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • poszukiwanie majątku, badanie stanu majątkowego, ocena sytuacji ekonomicznej
 • ustalenie miejsca pracy, źródła utrzymania lub zarobkowania
 • ustalenie czy dana osoba prowadzi lub prowadziła działalność gospodarczą
 • ustalenie czy dana osoba występuje lub występowała w spółkach prawa handlowego
 • sprawdzenie nieruchomości
 • sprawdzenie nieruchomości zbytych w ciągu ostatnich 5 lat
 • sprawdzenie ruchomości
 • zbadanie zadłużenia
 • ustalenie miejsca zamieszkania
 • weryfikacja kontrahenta
 • sprawy rozwodowe, sprawy majątkowe, alimentacyjne, spadkowe
 • windykacja należności
 • wywiad środowiskowy
 • wywiad gospodarczy
 • obserwacja osób, obserwacja miejsc
 • ustalenie powiązań biznesowych
 • sprawy pracownicze (weryfikacja zwolnień lekarskich, monitorowanie sposobu wykorzystania czasu pracy, sprawdzanie wiarygodności i lojalności pracownika, korupcja, sprawdzanie dochowania tajemnicy służbowej, weryfikacja czy nie doszło do naruszenia zasad umowy o zakazie konkurencji itp.)

 

Czym tak na prawdę są ustalenia majątkowe?

Jest to raport dotyczący majątku danej osoby , zawierane są w nim dane podstawowe takie jak imię, nazwisko, pesel, data urodzenia, imiona rodziców, adres pobytu oraz zameldowania. następnym krokiem jest ustalenie miejsca prowadzenia działalności , udziałów w spółkach osobą prywatnym ustalane są miejsca i adresy wykonywanej pracy. Raport taki zawiera również informacje o stanie majątku tzw. ruchomego czyli samochody , maszyny, urządzenia  kolejna informacją są posiadane nieruchomości takie jak domy, mieszkania, lokale biurowe, magazyny oraz współwłasność. Ponadto ustalamy informacje na temat nieruchomości zbytych w ciągu ostatnich 5 lat przez daną osobę. pozwala to  nam wykryć dane na temat prób ukrycia majątku. Sprawdzane są również konta bankowe oraz wszelkie zobowiązania.

Informacja podstawą sukcesu