Ustalenia adresowe

Oferujemy szeroki zakres ustaleń adresowych:

  • ustalenie miejsca zamieszkania lub zameldowania
  • ustalenie miejsca przebywania
  • ustalenie miejsca pracy
  • ustalenie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej
  • ustalenie adresu korespondencyjnego
  • skuteczne doręczenie korespondencji
  • pomoc w nawiązaniu kontaktu z wybraną osobą
  • poszukiwanie krewnych, znajomych, spadkobierców, dłużników

Oferujemy skuteczne ustalenie aktualnych danych adresowych które umożliwią nawiązanie kontaktu z wybraną osobą.

Ustalenie danych adresowych może być pomocne w sytuacji gdy utraciliśmy kontakt z dawnymi znajomymi, podczas poszukiwania  spadkobierców lub świadków jakiegoś zdarzenia.  Bardzo często ustalamy w sposób dyskretny miejsca przebywania dłużników lub ich miejsca pracy.

Informacja podstawą sukcesu