Sprawy rozwodowe

Przykładowe sprawy do dokumentacji:

  • weryfikacja wierności partnera
  • zbieranie dowodów w celu udowodnienia zdrady
  • zbieranie dowodów w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie
  • zbieranie dowodów w sprawie przyznania opieki rodzicielskiej
  • zbieranie dowodów w sprawie o alimenty
  • zbieranie dowodów w sprawie o podział majątku np. wyszukanie ukrytego majątku współmałżonka

W Polsce mamy dwie możliwości składania pozwów z orzekaniem o winie oraz bez orzekania o winie w kolejnym etapie możemy ubiegać się o unieważnienie małżeństwa przed sądem biskupim.

Rozwód bez orzekania o winie jest dość rzadki w Polsce i zapada w sytuacji, w której małżonkowie są pełni zgodni co swoich decyzji, podziału majątku wysokości alimentów oraz opieki nad dziećmi.

Rozwód z orzeczeniem o winie jak sama nazwa mówi, jeden z małżonków jest winien i musi odpowiedzieć za swoje  winy wobec partnera. Składając pozew z orzeczeniem o winie należy wskazać materiał dowodowy dokumentujący sytuacje przyczyniające się do rozpadu małżeństwa w postaci wykonanych przez licencjonowanego prywatnego detektywa materiałów, a także wezwać świadków.

Jak uzyskać orzeczenie o rozpadzie związku z winy współmałżonka?

Dowody do rozwodu stanowiące pełnowartościowy materiał procesowy zdobędzie prywatny detektyw.

Detektyw przygotuje kompletny materiał dowodowy potwierdzający zdradę małżeńską, agresywne zachowanie, nałogi lub kompletny brak zainteresowania jednego ze współmałżonków losami rodziny.

W pełni przygotowany materiał stanowią:

  • pisemne sprawozdanie z przeprowadzonych czynności
  • zdjęcia
  • materiały video.

Tak wyposażony małżonek może z powodzeniem walczyć o rozwód z orzeczeniem o winie. W razie potrzeby detektyw prowadzący czynności wystąpi jako świadek w sądzie potwierdzając ustalenia zawarte w przygotowanym raporcie.

Jak wyglądają sprawy alimentacyjne?

Alimenty należą się zarówno dzieciom, jak i współmałżonkom, którzy uzyskali rozwód o winie byłego partnera. Prywatny detektyw zbierze materiały dowodowe potwierdzające jawne i niejawne źródła dochodów, uzyskiwane przychody i potwierdzające materialny status życia.

Informacja podstawą sukcesu