Obserwacja osób i mienia

Przykładowe usługi z zakresu obserwacji:

  • obserwacja partnerów biznesowych, klientów, pracowników
  • obserwacja małżonków (partnerów)
  • obserwacja mająca na celu ustalanie miejsca pobytu, zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej
  • obserwacja wskazanych miejsc, pomieszczeń, budynków itp.
  • potwierdzanie lub zaprzeczenie niewierności małżeńskiej
  • ustalanie faktycznych powiązań pomiędzy osobami
  • kontrola pracowników pod względem zwolnień lekarskich oraz pracy dla konkurencji
  • ustalanie sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej lub opieki nad dziećmi

Obserwacja osób to doskonały sposób, aby zebrać niezbędne informacje odpowiadające na wiele pytań, pozwala nam ustalić zachowania danej osoby, jej harmonogram dnia, miejsca w których przebywa oraz z kim się spotyka. Taka metoda zbierania danych daje nam możliwość potwierdzenia lub obalenia naszych podejrzeń, najczęściej dotyczy to spraw takich jak: zdrady, ukrywanie adresu zamieszkania, potajemne spotkania czy podejrzane zachowania naszych dzieci.

Informacja podstawą sukcesu